"When you're good at something, make that everything."
- Roger Federer -

Privacy


Algemene Privacy Statement
Deze website wordt beheerd door Robby de la Rambelje.

Bij bezoek aan deze website kan rogerfederer.nl gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via het contactformulier op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert rogerfederer.nl uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door rogerfederer.nl beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit "Privacy Statement" geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van "cookies" op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop rogerfederer.nl uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met rogerfederer.nl.

Wijzigingen Privacy Statement
rogerfederer.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 Volg ons op Facebook-pagina  YouTube-kanaal Copyright 2006-2018 RogerFederer.NL RogerFederer.NL  Voorwaarden | Privacy | Contact